Zaakgericht werken wordt vaak gezien als een ICT-project. Dat is een ernstige
misvatting. Zaakgericht werken betekent dat medewerkers op een andere manier
moeten gaan werken. Het technische zaaksysteem dient puur ter ondersteuning van
deze nieuwe werkvorm. Het veranderen van de manier van werken en dus ook van
het gedrag van de medewerkers is de grootste uitdaging tijdens de implementatie
van zaakgericht werken.
Werkwijze en gedrag van medewerkers liggen verankerd in de organisatiecultuur.
Succesvolle implementatie van zaakgericht werken is dus voor een belangrijk deel
afhankelijk van de organisatiecultuur. Als het concept van zaakgericht werken niet
goed aansluit op de organisatiecultuur, dan zal dit gaan botsen en is de
implementatie daarvan gedoemd om te mislukken.
Uit het vooronderzoek was al gebleken dat het zaakgericht werken niet naadloos
aansloot bij de huidige cultuur van de gemeente Veenendaal. Daarom luidde de
hoofdvraag als volgt.

Geef een reactie